Bases para a selección de auxiliares de axuda no fogar

Bases para a selección de auxiliares de axuda no fogar

Xa están publicadas as bases para a selección e posterior contratación de oito auxiliares de axuda no fogar en modalidade de persoal laboral temporal dende o 01/01/2021 ata o 31/12/2021. O prazo de presentación das solicitudes deberá facerse dende hoxe ata o vindeiro xoves 26 de novembro, entregando toda a documentación no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00h a 14:00h de luns a venres. As bases poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios do concello de A Bola en horario de oficina (de 9h. a 15h.) ou na nosa sede electrónica (á que podedes acceder a través desta páxina web, no botón laranxa ubicado na parte superior dereita).

Podedes consultar tamén AQUÍ a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Bases para a selección de auxiliares de axuda no fogar

Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha axente TIC para a aula CeMIT

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado para o posto de axente TIC para a aula CeMIT do Concello de A Bola.

O Concello abre o prazo de presentación das instancias para a participación no proceso de selección por concurso de méritos que será de tres (3) días naturais que se computarán a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. As persoas interesadas poderán recoller e/ou consultar as bases de selección nas oficinas municipais en horario de 9.00 h a 14.00 h. ou descargalas para consulta no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de A Bola.

ENLACE Á PUBLICACIÓN NO BOP

ENLACE Á SEDE ELECTRÓNICA (consulta das bases)

AXUDAS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA AUTÓNOMOS/AS E PEQUENAS EMPRESAS

AXUDAS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA AUTÓNOMOS/AS E PEQUENAS EMPRESAS

A Deputación Provincial de Ourense acaba de publicar a convocatoria de axudas para autónomos/as e pequenas empresas que exerzan unha actividade económica nun municipio de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense, figurando dados de alta no imposto de actividades económicas.

A presentación de solicitudes deberá realizarse de modo presencial ou telemático, neste último caso a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense (https://sede.depourense.es) utilizando o trámite de solicitude de propósito xeral.

A data límite de presentación de solicitudes é o 9 de xuño de 2020.

Para máis información sobre requisitos, importe a conceder, documentación, etc. poden poñerse en contacto co noso concello (988451293), coa Deputación de Ourense (988317500) e/ou consultar a publicación no BOP de Ourense nº 107 (12/05/2020).

Bases para a selección de auxiliares de axuda no fogar

Exposición pública do Plan Municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais

O Pleno do Concello da Bola, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 23 de decembro de 2019, aprobou inicialmente o Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais nas faixas secundarias dos núcleos rurais do Concello da Bola, para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias. Este plan exponse ao público durante o prazo de 20 días hábiles, que empezará a contar a partir do día seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o devandito prazo poida ser examinado e poidan formularse as alegacións e reclamacións que se estimen pertinentes polos que se consideren interesados. O plan estará exposto fisicamente durante o mencionado prazo nas oficinas da casa do concello en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres.

Acceso á publicación no BOP de Ourense