corporacion municipal

EQUIPO DE GOBERNO

Dna. María Teresa Barge Bello

Dna. María Teresa Barge Bello

Alcaldesa

D. Manuel Seara Álvarez

D. Manuel Seara Álvarez

D. David Pereira Vázquez

D. David Pereira Vázquez

D. Julio Domínguez Gómez

D. Julio Domínguez Gómez

D. José Manuel Pérez Domínguez

D. José Manuel Pérez Domínguez

Dna. María Álvarez Pérez

Dna. María Álvarez Pérez

D. Jorge Emilio Basalo Da Rocha

D. Jorge Emilio Basalo Da Rocha

CONCELLEIROS/AS

Dna. Vanessa García Rodríguez

Dna. Vanessa García Rodríguez

D. Pedro Míguez Fernández

D. Pedro Míguez Fernández