Directorio

Oficinas Municipais
  • Administración
  • Rexistro Civil
  • ADL

Campo de Veiga, 4

988 45 12 93

De 9h. a 15h.
     Luns a Venres

Servizos
Sociais Municipais

Campo de Veiga, 4

988 45 12 93

De 9h. a 15h.
     Luns a Venres

Biblioteca
Pública Municipal

Campo de Veiga

988 45 12 93

Área Recreativa
“Ponte Borbón”

Lugar Cacabelos

Consultar horario de servizo de
     bar e piscina en temporada
     estival.


Reservas do local do refuxio de pescadores: tramitación a través
do concello en horario de oficina.

Centro de Saúde

Podentes

988 43 37 86

Solicitude de cita:
     De 9h. a 15h.
     Luns a Venres

Farmacia

Podentes, 33

988 43 37 85

Mañá e tarde
     de luns a venres
     e sábados pola mañá