PRÓXIMO COBRO DE TAXAS

PRÓXIMO COBRO DE TAXAS

Cobrarase próximamente a taxa pola subministración de auga, canon da auga e sumidoiros do concello de A Bola. O prazo de pagamento en período voluntario terá lugar desde o día 29 de abril de 2022 ao 30 de xuño de 2022.

Os/as contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) ou en calquera oficina da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos no prazo antes mencionado desde o día 29 de abril de 2022 ao 30 de xuño de 2022, en días hábiles, no horario establecido polas entidades ou pola Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de Recadación desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.

O anuncio de cobro destas taxas está publicado no BOP de Ourense de hoxe día 28 de abril: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=96&fecha=20220428

“COIDADOS PORTA A PORTA” no concello de A Bola

“COIDADOS PORTA A PORTA” no concello de A Bola

A iniciativa da Xunta de Galicia “Coidados porta a porta” chegará ao concello de A Bola os días 13, 16, 18 e 19 de maio para ofrecer consultas de audioloxía, podolosía e estimulación da memoria. Un autobús estará ubicado no aparcamento da casa do concello para atender a aquelas persoas maiores de 55 anos que así o soliciten estes servizos consistentes en:

  • Servizo de podoloxía: Consultas básicas, valoración do estado xeral do pé, corte e limpeza de unllas, eliminación de durezas, callos e helomas.
  • Servizo de audioloxía: valoración e exploración da audición e prevención da pérdida auditiva.
  • Servizo de estimulación da memoria: Un profesional realizará unha valoración cognitiva e proporcionará pautas dende unha perspectiva terapéutica de cómo previr e aminorar un deterioro, en caso de habelo.

HORARIOS DOS SERVIZOS OFRECIDOS:

  • Servizo de podoloxía e audioloxía: de 9h. a 20h.
  • Servizo de estimulación da memoria: de 10h. a 18h.

Para poder ser atendido/a, DÉBESE PEDIR CITA PREVIA chamando ao teléfono 622 748 283 ou por correo electrónico: coidadosportaaporta@silman.es.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DA DGT SOBRE O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO DO PERMISO DE CONDUCCIÓN 2021

A DGT é o organismo que se encarga de emitir o permiso de conducir en España. Para elo, as persoas aspirantes a conductoras deben presentarse a un exame teórico e outro práctico para demostrar os seus coñecementos sobre as normas de circulación e habilidades ao volante.

Para realizar ditos exames, as persoas aspirantes deben presentar unha solicitude previa e deberán informarse sobre as medidas fronte á COVID-19 para a seguridade de todos/as. Dita información atoparana no seguinte enlace web: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/

Para obter os coñecementos precisos para presentarse ao exame, poden prepararse de dúas formas; a través dunha autoescola, onde se encargarán de proporcionar o material preciso, ou senon por libre. Neste último caso, poderán consultar manuais clásicos de circulación e repasar o aprendido con test gratuitos en formato online coma os que aparecen pinchando AQUÍ.

NOVA CANLE POR MENSAXERÍA PARA INFORMACIÓN Á VECIÑANZA

NOVA CANLE POR MENSAXERÍA PARA INFORMACIÓN Á VECIÑANZA

O Concello de A Bola acaba de crear unha canle a través da aplicación de mensaxería instantánea “Telegram” para ofrecer á poboación a posibilidade de estar informada dun xeito máis directo no seu teléfono móbil e ao instante sobre información municipal de interese e as diferentes actividades e iniciativas que se promoven dende o concello para toda a veciñanza.

Para poder recibir deste xeito a información, é preciso descargar a aplicación “Telegram” dende as plataformas Google Play (Android) ou Apple Store (Iphone/Apple) e buscar a nosa canle: https://t.me/ActividadesConcelloABola

Non dubidedes en difundir esta información e compartila con quen pensedes que lle poida resultar de interese!

O CONCELLO DE A BOLA, UN NADAL MÁIS, SOLIDARIA COAS PERSOAS MÁIS NECESITADAS

O CONCELLO DE A BOLA, UN NADAL MÁIS, SOLIDARIA COAS PERSOAS MÁIS NECESITADAS

Como cada ano o noso concello colabora con Protección Civil e o Banco de Alimentos de Ourense na campaña “Por un Nadal feliz para todos” que consiste na recollida de alimentos non perecedoiros para repartir entre as persoas máis necesitadas. Este ano con maior motivo por mor da crise económica causada pola pandemia do Coronavirus atopámonos con casos de familias que precisan desta axuda básica, polo que animamos a que quen poida colabore con nós nesta tarefa solidaria achegando alimentos non perecedoiros (legumes, aceite, pasta, leite…) en bolsas pechadas aos puntos de recollida habilitados no centro de saúde e no edificio consistorial.

A recollida dos alimentos que reunamos realizarase en dúas tandas: unha ata o 18 de decembro e outra ata o 4 de xaneiro.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN Á CHEGADA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS AO NOSO CONCELLO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN Á CHEGADA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS AO NOSO CONCELLO

Seguindo a normativa autonómica, dende o pasado martes día 28 de xullo toda persoa que chegue de visita á Comunidade Autónoma de Galicia, e por tanto, ao concello de A Bola procedente doutros territorios con especial incidencia do COVID-19 ou que volte dunha estancia nestes territorios, deberá comunicar esta situación no prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada cos datos de contacto e de estadía de calquera das seguintes maneiras:

  • Cubrindo un formulario dispoñible no enderezo: https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros
  • Chamando ao teléfono 881 00 20 21 para suministrar os datos que se indican na normativa correspondente (pica AQUÍ para consultalos no anexo da publicación no DOG)

Os datos debe subministralos a propia persoa ou o seu representante legal, que serán responsables de que a información recollida sexa veraz e precisa, e será de obrigado cumprimento independentemente da presenza ou non de síntomas compatibles coa COVID-19.

Para consultar que territorios de procedencia e/ou estancia son os establecidos a efectos de aplicación da obriga de comunicación anteriormente citada: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-2_gl.html

Esta resolución sobre o listado de territorios con alta incidencia do COVID-19 será obxecto de revisión pasados 15 días dende a súa publicación por parte da autoridade autonómica competentes.