PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO 2022

PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO 2022

Dende o día 27 de xuño ata o día 19 de xullo estará aberto o prazo para solicitar participar no Programa “TURISMO SOCIAL PARA MAIORES DO IMSERSO” 2022-2023

O programa contempla a solicitude de praza en zona costeira peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana), Illas Baleares, Illas Canarias e Turismo de Interior (circuitos culturais, turismo de natureza, viaxes a capitais de provincia).

Requisitos:

  • Ser maior de 65 anos ou de 60 anos sendo pensionista.
  • Ser pensionista de viuvez e ter 55 anos cumpridos.
  • Valerse por sí mesmo e non padecer trastornos mentais ou conductuais que poidan alterar a convivencia.

Documentación:

  • Fotocopia do DNI do solicitante e do cónxuxe, se é o caso.
  • Xustificación acreditativa da pensión/s que percibe o solicitante así como do seu cónxuxe se procede.

O prazo de solicitude remata o 19 de XULLO de 2022.

Para máis información e para a súa tramitación poden acudir aos Servizos Sociais do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas.

RECOLLIDA DE MATERIAL DE AXUDA PARA UCRAÍNA

ATENCIÓN Á VECIÑANZA: O concello de A Bola acaba de poñer en marcha un dispositivo de axuda para enviar material de primeira necesidade para Ucraína en colaboración coa Deputación de Ourense. O material a recoller será:

– Enseres de abrigo: mantas, sábanas, colchas…

– Roupa de abrigo, tanto de bebé e neno/a como de adultos (importante chaquetas e abrigos)

– Obxectos de hixiene persoal: cepillos e pasta de dentes, xabóns, toalliñas de bebé…

– Pañais tanto de bebé como de adulto.

– Productos de hixiene femenina: compresas, tampóns, toalliñas hixiénicas…

– Comida en lata ou precociñada industrialmente (preferible non traer arroz ou pasta en crú).

– Leite en pó e potitos para bebés.

– Guantes de látex- Material escolar (libretas, lápis, gomas, pinturas, estoxos…) e libros de lectura infantís.

– Xoguetes de pequeno tamaño e fácil transporte.

IMPORTANTE! Todo o que se traia debe vir en caixas ou bolsas clasificado segundo o tipo de material que sexa segundo o anteriormente sinalado para facilitar a súa posterior xestión.O lugar de recollida será o edificio do concello en horario de luns a venres de 9:30h. a 14:30h.Para máis información, podedes chamar ao concello (988451293) e contactar cos servizos sociais municipais