Uso obrigado de mascarillas decretado polo Ministerio de Sanidade durante a crise sanitaria do COVID-19

May 20, 2020BOE

Dende hoxe será obrigado o uso de mascarillas en persoas de 6 anos en adiante na vía pública, en espazos ao ar libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de alomenos 2 metros, sendo recomendable o seu uso (non obrigado) para a poboación infantil entre 3 e 5 anos.

Excepciónase desta obriga a aquelas persoas que presenten algún tipo de dificultade respoiratoria que poida verse agravada polo uso da mascarilla e aquelas cuxo uso se atope contraindicado por motivos de saúde ou discapacidade.

Asimesmo, o seu uso non será esixible no desenvolvemento de actividades que resulten incompativles, tales como a inxesta de alimentos e bebidas, así como en circunstancias nas que se esixa unha causa de forza maior ou situación de necesidade.

Acceso á publicación desta Orde no Boletín Oficial do Estado premendo AQUÍ